Kvalita vody

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Na základě ustanovení §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zveřejnit, kromě jakosti
dodávané pitné vody, i chemické látky a chemické směsi, které jsou používány při úpravě této vody. Dále je provozovatel vodovodu povinen zveřejnit informace o tom, zda bylo zpracováno posouzení
rizik provozovaných vodovodů.

Osvědčení o akreditaci

V příloze naleznete "Osvědčení o akreditaci" č. 429/2019 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro Útvar vodohospodářských laboratoří naši společnosti. Rozsah udělené akreditace: "Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory a vzorkování pitných, surových, odpadních, povrchových vod a kalů vymezené přílohou tohoto osvědčení." Udělení akreditace je platné do 1. 9. 2019.

Objednávka rozboru vody

V příloze naleznete "Objednávku rozboru vody" (z vodovodu pro veřejnou potřebu) a "Objednávku rozboru vody z vlastního zdroje" (studny).

Využijte možnosti vyplnit si objednávku přímo v počítači, vytisknout a vzít s sebou se vzorkem. Můžete si také formulář pouze vytisknout a vyplnit objednávku ručně.

Prosím zvolte oboustranný tisk aby objednávka i s dalšími údaji byla na jednom listu papíru A4.

Informace pro zákazníky k odběru a uchování vzorků vody

Potřebujete provést rozbor vody? Není nic jednoduššího než navštívit naši laboratoř pitných vod, která je umístěna na Úpravně vody ve Lhotě (ÚV Lhota). Předem nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 517 360 106, případně na e-mailu gottvaldovaatvakvyskov.cz.

Pokyny zákazníkům

POKYNY EXTERNÍM ZÁKAZNÍKŮM K ODBĚRU A UCHOVÁNÍ VZORKŮ VODY

 

VZORKOVNICE

Vlastnosti a význam ukazatelů rozboru vody

Escherichia coli

Escherichia coli je druh bakterie, která se vyskytuje v trávicím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tedy i možnost střevních infekčních onemocnění.

 

Koliformní bakterie

Kvalita pitné vody z našich zdrojů

<?php global $user; $dir = file_directory_path().'/kvalita/'; $files = scandir($dir, 1); if (isset($files[0])) { $file = $dir.$files[0]; $filename_only = explode('/',$file); $filename_only = $filename_only[count($filename_only)-1]; if ( $user->uid ) { echo "Načtený soubor: ".$filename_only."