Vyškov - odkalování vodovodní sítě

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalujeme část Vyškova v okolí Joklovy a Křečkovské ulice a v Dědicích Pazdernu.