Rybníček, Dětkovice - oprava vodovodní poruchy

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

V Rybníčku odkalujeme od 7.30-10.30,
v Dětkovicích od 11.00-12.30 hod