Dotovaný projekt EU - Stoková síť a ČOV Nemochovice

8.6.2023

Poslední lokalitou, v působnosti naší společnost, kde není dořešena likvidaci odpadních vod, je obec Nemochovice. V obci se sice nachází jednotná kanalizace, nicméně tato svým provedením a aktuálním stavem neodpovídá stávajícím legislativním požadavkům. Zásadním problémem je pak chybějící koncovka v podobě čistírny odpadních vod. Nevyčištěné odpadní vod jsou tak přímo vypouštěny do Nemochovického potoka, kde negativně ovlivňují jeho kvalitu. Tyto problémy zmizí s výstavbou cca 3,8 km kanalizačních stok, dvou čerpacích stanic a nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 440 EO a 15.000 m3 vyčištěné odpadní vody za rok.

COV_Nemochovice