DPH od 1. 5. 2020, konec složenek a plateb v hotovosti

4.5.2020

Na základě odečtu vodoměru po 1. 5. 2020, budou vystavovány daňové doklady – faktury, za období např. od listopadu 2019 až do května 2020, a to na celou spotřebu se sazbou DPH 10 %. Na faktuře bude proveden pouze rozpočet spotřeby samostatně na období od listopadu 2019 do 31. 12. 2019 a samostatně na období od 1. 1. 2020 do dne odečtu v květnu 2020 (z důvodu změny ceny k 1. 1. 2020). K datu 30. 4. 2020 se žádný rozpočet spotřeb na daňovém dokladu – faktuře provádět nebude, protože nedochází ke změně ceny (pro plátce DPH je cena bez DPH před i po 1. 5. 2020 shodná; pro konečného spotřebitele – občana bude celá spotřeba fakturována v nové nižší sazbě 10 %).

V návaznosti na změnu sazby DPH z původních 15 % na 10 % u některých položek byly zveřejněny nové ceníky, a to „Ceník prací a služeb“ a „Ceník dovážených odpadních vod“.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., která je zařazena mezi subjekty tzv. „kritické infrastruktury“, musela od počátku nouzového stavu v ČR omezit jakýkoliv osobní styk se svými odběrateli na zákaznickém centru i jednotlivých provozních střediscích. Hlavním důvodem byla minimalizace případné nákazy zaměstnanců a ohrožení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod. Mimo jiné se tato situace dotkla odběratelů, kteří nemohli platit v hotovosti na pokladnách společnosti tak, jak byli zvyklí. Na základě současných zkušeností proto společnost připravuje pro odběratele novou možnost, a to placení v hotovosti prostřednictvím terminálů SAZKA, které i v této složité době byly k dispozici např. na čerpacích stanicích. V průběhu několika měsíců naleznou odběratelé na daňovém dokladu – faktuře logo společnosti SAZKA s příslušným QR kódem a poté již budou moci k hotovostním platbám využít tento způsob. Přepokládáme, že se zavedením možnosti platit na terminálech společnosti SAZKA, přestaneme používat složenky a zrušíme příjem plateb v hotovosti na našich pokladnách. Důvodem pro toto opatření bude i plánované stěhování zákaznického centra na dobu přibližně dvou následujících let do náhradních prostor.