Krev a vodu nenahradíš! A to nás spojuje.

29.5.2019

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. má své hlavní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost aktuálně provozuje cca 635 km vodovodní sítě; vodu odebírá z přehradní nádrže Opatovice a dalších 17 pramenišť. Tuto surovou nebo podzemní vodu upravuje na šesti úpravnách vody, kde vyrobí více než 3.721 tis. m3 pitné vody. Dále společnost provozuje přibližně 305 km kanalizační sítě, 12 čistíren odpadních vod a 35 kanalizačních čerpacích stanic. V minulém roce vyčistila odpadní vodu v objemu více než 4.155 m3.

Voda je pro život člověka nejdůležitější a nelze ji ničím nahradit! Člověk vydrží bez vody maximálně čtyři dny!

Naše společnost si uvědomuje, že je zde ještě jedna velice cenná a nenahraditelná tekutina – a tou je krev. 

Zaměstnanci společnosti jsou aktivními dárci krve – v letech 2003 až 2018 absolvovali 527 odběrů krve, při kterých darovali 237 litrů této nenahraditelné tekutiny. I z tohoto důvodu se společnost začala více zajímat o prostředí a podmínky, které jsou pro dárce v Nemocnici Vyškov vytvořeny. Na základě zkušeností zaměstnanců – dárců krve – a předběžných jednání s vedením nemocnice se identifikovaly jako nevyhovující prostory v čekárně pro dárce krve, jejíž vybavení bylo desítky let staré, za hranou své životnosti, a navíc kapacitně nedostačovalo současnému zájmu dárců. V čekárně byly lavice bez opěry zad a poskytovaly posezení pouze pro 32 osob, přičemž ve špičkách není výjimkou, že se zde sejde i sto dárců krve v jednom dni.

Společnost přistoupila k realizaci projektu rekonstrukce čekárny pro dárce krve na Hematologicko‑transfuzním oddělení Nemocnice Vyškov pod heslem „Krev a vodu nenahradíš! A to nás spojuje.“. Projekt rekonstrukce zahrnoval pořízení nových pohovek s opěradly s navýšením počtu posezení pro 48 osob (tj. nárůst o 50 %!), stolků, výdejního občerstvovacího stolu pro dárce, otočných věšáků, tapetování současného dřevěného obložení stěn a osazení grafických tapet. Architektonické řešení nového uspořádání navrhl Ing. arch. Jiří Plášil a realizaci provedla firma PRODESIGN 2000 s.r.o.

Děkujeme všem, kteří s námi na realizaci této akce spolupracovali, a u příležitosti nadcházejícího Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června, přejeme budoucím uživatelům těchto prostor příjemné chvíle strávené v moderním a pohodlném prostředí.