Krev a vodu nenahradíš! A to nás spojuje. – projekt pokračuje

12.5.2021

Hlavním posláním společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost provozuje 661 km vodovodní sítě, kdy povrchovou vodu odebírá z přehradní nádrže Opatovice a podzemní vodu z dalších 14 pramenišť. Voda je následně upravována na pěti úpravnách vody, kde se vyrobí více než 3.650 tis. m3 pitné vody. Dále společnost provozuje 305 km kanalizační sítě, 12 čistíren odpadních vod a 43 kanalizačních čerpacích stanic. V minulém roce vyčistila odpadní vodu v objemu více než 6.085 tis. m3.

Voda je pro život člověka nejdůležitější a nelze ji ničím nahradit! Člověk vydrží bez vody maximálně čtyři dny. Mimo vody existuje pro život ještě jedna velice cenná a nenahraditelná tekutina – a tou je krev. Zaměstnanci společnosti jsou aktivními dárci krve – v letech 2003 až 2020 absolvovali 602 odběrů krve, při kterých darovali 271 litrů této nenahraditelné tekutiny. I z tohoto důvodu se společnost již několik let zajímá o prostředí a podmínky, které jsou pro dárce na Hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Vyškov, p.o. (HTO) vytvořeny. Přitom nasloucháme i zkušenostem našich zaměstnanců – dárců krve.

V roce 2018 jsme zahájili vzájemnou spolupráci a vybavili odběrový sál dárců krve novou televizí. V roce 2019 společnost poskytla finanční dar 200.000 Kč, ze kterého byla pod heslem „Krev a vodu nenahradíš! A to nás spojuje.“ zahájena realizace projektu rekonstrukce čekárny pro dárce krve. Nevyhovující lavice byly nahrazeny novými pohovkami s navýšením počtu sedících o 50 %, byly pořízeny nové stolky, výdejní občerstvovací stůl pro dárce, otočné věšáky, tapetování dřevěného obložení stěn a osazení grafických tapet. V září 2020 jsme nemocnici pomohli s pořízením nového mobiliáře – konkrétně setu venkovní lavičky a odpadkového koše – do venkovních prostor areálu nemocnice. Pokračování realizace projektu na HTO bylo, i s ohledem na vývoj pandemie COVID-19 odloženo s tím, že se jako potřebnější v říjnu 2020 ukázalo poskytnutí finančních prostředků ve výši 173.000 Kč na nákup dýchacího přístroje AIRVO 2 Nasal High Flow včetně příslušenství a spotřebního materiálu, a to pro oddělení ARO vyškovské nemocnice. Pevně věříme, že tento dýchací přístroj pomohl v době kulminace pandemie zachránit nejeden lidský život.

V letošním roce společnost podpoří nemocnici darem ve výši 160.000 Kč na další fázi projektu na oddělení hematologie, a to dovybavením čekárny klimatizací a dalším chybějícím nábytkem. Děkujeme všem, kteří s námi na realizaci výše uvedených akcí spolupracovali a u příležitosti nadcházejícího Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června, přejeme budoucím uživatelům rekonstruovaných prostor příjemné chvíle strávené v moderním, pohodlném a klimatizovaném prostředí i v teplých měsících, které doufám brzy přijdou.

Současně bychom byli velice rádi, aby občané našeho regionu, z velké části naši zákaznici, věděli o snaze naší společnosti i nadále pomáhat v rámci projektu společenské odpovědnosti v modernizaci zařízení, které můžeme kdokoliv z nás dříve či později potřebovat.

Zdeněk Procházka, ekonomický náměstek