Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

18.9.2019

Předmětem projektu je výstavba vodovodního přivaděče v délce 12 887 m. Díky projektu bude možné zajistit zásobování 3 342 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

SVVyskov.jpg102.47 KB