Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

24.11.2022
Ceny platné od 1. 1. 2023 bez DPH (Kč/m3) včetně 10 % DPH (Kč/m3)
Vodné 51,39 56,53
Stočné 48,60 53,46
Celkem vodné a stočné 99,99 109,99  

Představenstvo společnosti na svém zasedání 24. 11. 2022 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 3,16 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 6,84 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 10 Kč/m3 (s 10 % DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 320 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2022 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2023, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2022. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2022 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnská 410/13 bude omezena v období od 19. 12. do 30. 12. 2022 od 700 do 1400 hodin. Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2023.