• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

GDPR Informace pro cizí osoby – návštěvy na pracovištích o instalovaných kamerách se záznamovým zařízením

Informace pro cizí osoby – návštěvy na pracovištích o instalovaných kamerách se záznamovým zařízením:

  • V zájmu ochrany majetku, zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a monitorování výrobních procesů jsou ve VaK instalovány kamery se záznamovým zařízením k monitorování pohybu osob, vozidel a technologických zařízení v provozních objektech.
  • Informace (včetně osobních údajů) získané z kamerového systému se záznamovým zařízením budou uchovávány po dobu maximálně 72 hodin a poté budou nevratně přepsány - vymazány. Za uchovávání informací po stanovenou dobu a následné jejich vymazání - likvidaci ve stanovené době odpovídá ICT administrátor VaK ve spolupráci s příslušným vedoucím provozního střediska do jehož kompetence spadá objekt s provozovanými kamerami.
  • Postupy v souvislosti se zavedením a používáním kamerového systému společnosti (CCTV) upravuje vnitrofiremní Směrnice společnosti č. VTN.S.09.2018

 

Ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 1. 2019

V příloze článku naleznete nový ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 1. 2019.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Ceny platné od 1. 1. 2019
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 41,72 47,98
Stočné 37,28 42,87
Celkem vodné a stočné 79,00 90,85

Představenstvo společnosti na svém zasedání 8. 11. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,45 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp.

Syndikovat obsah