Rozšíření vodojemu Zbýšov

​Předmětem projektu byla výstavba nové akumulační nádrže o objemu 540m3 a celková intenzifikace tak, aby bylo vyhověno kapacitním požadavkům spádové oblasti, do které je pitná voda prostřednictvím VDJ Zbýšov dodávána. Následující provoz dokončené stavby prokázal bezproblémové naplnění veškerých cílů projektu stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

 

 

Projekční práce:                       AQUA PROCON, s.r.o.

Dotační management:              AP INVESTING, s.r.o.

Technický dozor investora:       Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zhotovitel stavby:                     Sdružení pro rozšíření vodojemu Zbýšov IMOS – STAEG“ - IMOS Brno, a. s. a STAEG Development, spol. s r.o.

Stavební povolení:                   27. 4. 2016

Zahájení prací:                         24. 5. 2016

Dokončení prací:                      11. 9. 2017

Kolaudační souhlas:                  6. 12. 2017

 

Celkové náklady stavby:          12 828 176,93 Kč bez DPH

Celková výše dotace:                6 677 900,33 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o zpracování osobních údajů

V příloze je přiložen dokument - informace o zpracování osobních údajů.

Informace pro odběratele vody v obcích Moravské Prusy a Vážany

Voda do obce Moravské Prusy a do obce Vážany je dodávána ze zdroje podzemní vody HV1 Moravské Prusy. Ve vodě z tohoto zdroje došlo v poslední době, pravděpodobně vlivem dlouhodobého sucha, ke zvýšení obsahu manganu.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala rozhodnutí, kterým stanovuje podmínky užití vody se zvýšeným obsahem manganu.

Upozorňujeme Vás tímto, že voda dodávaná z veřejného vodovodu v obci Moravské Prusy a v obci Vážany

není vhodná pro přípravu umělé kojenecké stravy.

Pro ostatní věkové skupiny obyvatel není nutné přijímat žádná opatření. Tato situace potrvá do doby vybudování nového skupinového vodovodu Vyškov, větev Švábenická, který bude zásoben vodou z VN Opatovice společně s vodou z prameniště Hlubočany, nejdéle však do 31. 12. 2019. O skutečnosti změny zdroje pitné vody pro veřejný vodovod ve Vaší obci budete informováni.

Syndikovat obsah