Aktuality

Nová Zelená linka 800 21 21 21

6.5.2024

Od pátku 3. 5. 2024 je v provozu nová Zelená linka 800 21 21 21. Slouží pro případy, kdy nám chcete oznámit havárii vody nebo jinou mimořádnou událost zejména v mimopracovní době. Věříme, že se bude lépe pamatovat.

Poruchy a plánované odstávky

Bošovice, ul. Dolní - porucha na vodovodním řadu

-

17:00 začínáme napouštět potrubí a postupně odkalovat. Vzhledem ke členitosti obce je to jako vždy oříšek (nemůžeme pouštět vodu naplno, jinak spadne tlak na Pláňavách nebo na Vyhlídce.
Obec je zásobovaná stále stejným propojem jako během opravy poruchy, aby nedošlo k zakalení té části obce, která nebyla postižena ztrátou vody v potrubí.
Dodávku vody obnovíme v plné míře nejdříve po 21.hod (samozřejmě podle míry čistoty odkalované vody). Do tohoto času bude v určitých částech nízký tlak vody (zejména v době odběrové špičky).
___________
- havárie vodovodu na ul. Dolní u č.p. 340
- odstávka vody ul. Dolní, U Parku, Lipová, Kout, Náves - levá strana
- možný nižší tlak v jiných částech obce (celá obec zásobovaná zúženým průřezem potrubí)
- info vyhlášeno místním rozhlasem