Ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 1. 2018

V příloze článku naleznete nový ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 1. 2018.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Tento zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu a působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů v této oblasti.
Přikládáme znění platné od 1. 1. 2018.

Reklamační řád platný od 1. 1. 2018

V příloze článku naleznete reklamační řád platný od 1. 1. 2018 včetně reklamačního protokolu.

Syndikovat obsah