Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Přikládáme znění platné od 1. 1. 2016.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016

Ceny platné od 1. 1. 2016
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 38,42 44,18
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 74,20 85,33

Představenstvo společnosti na svém zasedání 19. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky a sociální dopady zvýšení cen, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře.
Díky úspěšnému projednání tzv. konsolidace finančních analýz všech dotovaných projektů dochází ke zvýšení ceny pouze u vodného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Zcela zásadní
informace pro odběratele tedy je, že cena stočného se již druhý rok nezvyšuje. Celkově
dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 1,37 %.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1. 1. 2014

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1. 1. 2014.

Syndikovat obsah