Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1. 1. 2014

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1. 1. 2014.

Konec složenek je za dveřmi

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se snaží být ohleduplná k přírodě a byli bychom velice rádi, kdybyste se k nám přidali i Vy. Tisk faktury v papírové podobě zcela jistě zatěžuje životní prostředí – výrobou papíru, tiskového toneru a nakonec výrobou samotné tiskárny. Přitom z faktury potřebujeme zjistit údaje o spotřebě za uplynulé období a zejména platební údaje, tj. číslo účtu, částku a variabilní symbol. Tyto údaje jsou na faktuře k dispozici i v tzv. QR kódu, který zkrátí Váš čas při placení faktury prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.
Pokud se zaměříme pouze na některé přímé náklady (poštovné, obálka a papír A4 se složenkou), tak odeslání jedné faktury v papírové podobě stojí celkem 11,50 Kč. Ve výše uvedeném výčtu nejsou zahrnuty další, zejména mzdové náklady na zpracování, tisk, obálkování, frankování a expedici faktur.

 

Naproti tomu elektronická forma, kterou nabízíme již od 15. 11. 2011 je zcela zdarma a umožňuje zasílání faktur v elektronické podobě s doručením faktury v řádu minut po jejím vystavení do Vaší e-mailové schránky u všech Vámi vlastněných odběrných míst. Z celkového počtu 22.707 platných smluv na odběrná místa máme k dnešnímu dni sjednáno elektronické zasílání faktur pouze u 1.539 z nich, tj. cca 6,77 %. Od zavedení elektronické korespondence jsme tak odeslali celkem 4.506 faktur do Vašich e-mailových schránek a ušetřili něco přes 51.000 Kč výše uvedených nákladů.

POZOR - ZMĚNA ! Nový způsob vyjádření k projektové dokumentaci

Od  1.4.2015 vychází naše společnost vstříc požadavkům na digitální zpracování žádostí o technická vyjádření a na našich webových stránkách  byl spuštěn projekt „Stanovisko k PD“ .  Od 1.4.2015 budou přijímány  žádosti o technická vyjádření podaná elektronickou formou pouze prostřednictvím tohoto portálu a po předchozím vydání „Stanoviska k existenci sítí“

 

POSTUP:

přes tlačítko             Info o průbězích sítí - iGIS.WEB    na hlavní stránce, 

žadatel požádá o   Infornace k existenci sítí , elektronicky obdrží toto stanovisko s číslem žádosti

které použije ve      Technické vyjádření

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, což zefektivní a urychlí zpracování požadavků a jejich následnou administraci. 

Syndikovat obsah