Aktuality

Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

18.12.2023

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Poruchy a plánované odstávky

Slavíkovice: oprava poruchy vodovodu

-

Opravujeme poruchu přípojky ve Slavíkovicích.
Nutnou odstávku provedeme v co nejkratším čase.
Po obnovení dodávky bude následovat odkalení potrubí.

Dědice - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalování probíhá v ulici Revoluční + přilehlé

Opatovice - oprava poruchy vodovodu

-

- porucha vodovodu na přívodním řadu do Opatovice
- odstávka vody v Opatovicích od 11hod do odstranění poruchy